Współpraca żywieniowa

Współpraca żywieniowa

Konsultacja dietetyczna

Cena: 150 zł zdalnie lub 200 zł z dojazdem do pacjenta na terenie Trójmiasta

W ramach konsultacji dietetycznej oferuję analizę dotychczasowego sposobu żywienia na podstawie 3-dniowego dzienniczka żywieniowego oraz szczegółowego wywiadu medyczno-żywieniowego. Dodatkowo, analizuję wyniki badań laboratoryjnych. Po przeprowadzonej konsultacji w ciągu 5 dni roboczych wysyłam mailowo podsumowanie konsultacji, indywidualne zalecenia żywieniowe oparte o wyniki badań, wywiad medyczno-żywieniowy i najnowsze wytyczne towarzystw medycznych oraz plan suplementacji diety (jeżeli będzie ona wymagana). 

Konsultacja może odbywać się:

  • telefonicznie
  • mailowo
  • z dojazdem do pacjenta na terenie Trójmiasta (w tym przypadku wykonam również analizę składu ciała za pomocą profesjonalnego urządzenia) – koszt konsultacji z dojazdem wynosi 200 zł

Jadłospis 7-dniowy

Cena: 140 zł

Jadłospis wraz z listą zakupów dopasowany jest do występujących jednostek chorobowych, przyjmowanych leków, upodobań. Tworzony jest w oparciu o aktualne wytyczne towarzystw medycznych i najnowsze badania naukowe. Jadłospis 7-dniowy należy stosować 2 tygodnie. Jadłospis wysyłany jest mailowo do pacjenta po 10 dniach roboczych od konsultacji.

Uwaga! Przed zakupem jadłospisu wymagana jest konsultacja dietetyczna.

Pakiet 1 - "Start"

Cena: 220 zł zdalnie lub 320 zł z dojazdem do pacjenta na terenie Trójmiasta

W ramach pakietu 1 “Start” oferuję:

  • konsultację dietetyczną online lub z dojazdem do pacjenta na terenie Trójmiasta,
  • jadłospis 7-dniowy wysyłany mailowo,
  • konsultację kontrolną online lub z dojazdem do pacjenta na terenie Trójmiasta,
  • kontakt mailowy/telefoniczny w razie pytań przez 2 tygodnie od przesłania jadłospisu

Opis pakietu 1:

Konsultacja dietetyczna: polega na analizie dotychczasowego sposobu żywienia na podstawie 3-dniowego dzienniczka żywieniowego oraz szczegółowego wywiadu medyczno-żywieniowego. Dodatkowo, analizuję wyniki badań laboratoryjnych. Po przeprowadzonej konsultacji w ciągu 10 dni roboczych wysyłam mailowo 7-dniowy jadłospis do stosowania na 2 tygodnie, indywidualne zalecenia żywieniowe oraz plan suplementacji diety (jeżeli będzie ona wymagana). W przypadku konsultacji z dojazdem do pacjenta na terenie Trójmiasta dodatkowo wykonywana jest analiza składu ciała.

Jadłospis 7-dniowy: jadłospis wraz z listą zakupów dopasowany do występujących jednostek chorobowych, przyjmowanych leków, upodobań. Tworzony jest w oparciu o aktualne wytyczne towarzystw medycznych i najnowsze badania naukowe. Jadłospis 7-dniowy należy stosować 2 tygodnie. Jadłospis wysyłany jest mailowo do pacjenta po 10 dniach roboczych od konsultacji.

Konsultacja kontrolna: polega na omówieniu postępów, osiągniętych celów i wyznaczeniu dalszych celów i planu działania. Odbywa się po ok. 2 tygodniach od otrzymania diety w ustalonym z pacjentem terminie. W przypadku konsultacji z dojazdem do pacjenta na terenie Trójmiasta wykonywana jest analiza składu ciała.